středa 23. července 2014

Mikulov 

Každý den podnikáme s manželem výlety po okolí bydliště, ale tentokrát jsme se vydali na jižní Moravu do Mikulova, prošli krásné historické město a areál zámku, dali si na náměstí oběd a směřovali k autu a na zpět jsme jeli do Freeportu do Hatí na slevové nákupy:). 
Every day we are doing  trips with my husband around the residence ,but this time we went to Mikulov in South Moravia , passed through the beautiful historic town and castle grounds , had there a lunch in the square and headed to the car and we drove back to Freeport to Hatě for discount shopping :) 


sobota 12. července 2014

Armani Jeans

Hezké ráno všem, 
chci se s vámi podělit o radost, kterou jsem měla z dárku, který jsem dostala od manžela k výročí svatby. Avizovala jsem v minulém článku. Je to kabelka Armani Jeans s peněženkou. Obojí je v šedé barvě, kterou jsem opravdu ve své sbírce kabelek neměla a trefil se. Obě věci vybíral sám, tak že mi o to více udělal radost a vím, že ví co nosím a je rád že ho reprezentuji. Kabelka je širšího tvaru, mám ověřeno, že mi pasuje a vleze do ní plno věci z práce i mini nákup. Peněženku mám poprvé tohoto tvaru a musím říct, že jsem spokojená, je přehlednější a mám větší pořádek v kartách než v předešlé menší peněžence, nehledě na to že se dá nosit i jako psaníčko bez kabelky. Dárky se povedly a jsem z nich nadšená, ještě jedno děkuji:).
Nice morning to all ,
I want to share with you the joy that I had a gift that I received from my husband for our anniversary . I was advised in the previous article . It's Armani Jeans handbag with wallet. Both are in gray color , which I really in my collection of handbags is not a hit . Both things picked myself, so that I made ​​it all the more fun and I know that he knows what to wear and love that it represents. Handbag has a broader shape, I have verified that fits me and fits into a lot of things from her work and mini purchase. My wallet for the first time this shape and I must say that I am satisfied , is clearer and I have more cards in order than in previous smaller wallet , not to mention that it can be worn as a love letter without handbags . Gifts are a success and I'm excited about them , thank you again :) .
úterý 1. července 2014

Má oblíbená žlutá

Léto se nám ne a ne ukázat, tak si jej musím přivolat oblečením a procházkou po louce se skvělým časopisem Instyle, kterému už dávno dávám přednost před fádním ELLE. Po dlouhé době jsem si oblékla bíle jeans, se svetrem, žlutý top, barevné žabky a do ruky pouze časopis a peněženku, kterou jsem dostala od manžela spolu s kabelkou k výročí svatby jsou od ArmaniJ, představím příště. Pro procházce jsme totiž jeli na ovocný trh dokoupit pár zásob. Hezký den :). 
Summer is not us and not show , so I call him clothes and walk through the meadow with a great InStyle magazine , which had long ago I prefer insipid ELLE . After a long time I wore white jeans , a sweater with yellow top, colored flip flops and only magazine in hand and wallet , which I got from her husband , along with a handbag wedding anniversary are Armani introduce next. To walk because we went to the fruit market to buy a few stocks. Have a nice day :) .
Jeans a pásek Terranova, top a svetr H&M, brýle, řetízek a boty Gate, náramek Reserved, peněženka ArmaniJ
 Jeans and belt Terranova , top and sweater H & M , sunglasses , necklace and shoes Gate , bracelet Reserved , Armani J wallet

úterý 24. června 2014

Grace, kněžna monacká 

V minulém článku jsem vám slíbila, že zhodnotím film o Grace. Každému, kdo má rád krásné kostýmy, šperky, nádhernou krajinu, romantiku, boj o přízeň i intriky, tak vám tento film velmi doporučuji. Grace byla velmi uznávanou filmovou herečkou, která se zamilovala do monackého knížete a odstěhovala se za ním do Monaka. Z počátku to neměla mezi lidem ani státníky jednoduché, ale této těžké role se ujala velmi dobře a postupně si jí všichni oblíbili a dokonale vždy stála po boku svého manžela a dvou dětí. 
n the last article I promised you that I will evaluate film about Grace . Anyone who loves beautiful costumes , jewelry , beautiful scenery , romance , fight for the favor and intrigue , I can highly recommend this film . Grace was highly respected film actress who fell in love with the Prince of Monaco and moved him to Monaco. From the beginning it was not the people or statesmen simple, but this took the difficult role very well and gradually it all perfectly like and always stood by her husband and two children.